Title: Křivosti ploch a jejich aplikace
Other Titles: Curvature of surfaces and its application
Authors: Hellus, Jiří
Advisor: Ježek, František
Referee: Tomiczková, Světlana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2082
Keywords: regulární plocha;Gaussova křivost;střední křivost;CMC;minimální plocha;CGC;rozvinutelná plocha;přechodová plocha;algoritmus
Keywords in different language: regular surface;Gaussian curvature;mean curvature;CMC;minimal surface;CGC;developable surface;transition surface;algorithm
Abstract: Bakalářská práce se zabývá diferenciální geometrií ploch. Zavádí pět typů křivosti ploch a jejich vztahy. Prezentuje plochy s konstantními a nulovými křivostmi, jejich příklady, vlastnosti a využití. Přináší také zprávu o vybraných galeriích ploch dostupných na internetu. Dále se věnuje problematice přechodových ploch. Uvádí souvislosti s technickou praxí a obsahuje i návrh a implementaci algoritmu konstrukce rozvinutelné přechodové plochy mezi dvěma křivkami.
Abstract in different language: This Bachelor Thesis deals with differential geometry of surfaces. It introduces the five types of surface curvature and their relations. It presents surfaces with constant or zero curvature, their examples, properties and utilization. Also, it reports on a chosen set of surface galleries available on the internet. Further, it pursues the topic of transition surfaces. It gives context with engineering practice and contains the design and implementation of an algorithm for constructing transition developable surfaces between two given curves.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hellus.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
PV_hellus.pdfPosudek vedoucího práce157,24 kBAdobe PDFView/Open
PO_hellus.pdfPosudek oponenta práce256,7 kBAdobe PDFView/Open
P_hellus.pdfPrůběh obhajoby práce39,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2082

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.