Title: Numerické metody pro advekční rovnici
Other Titles: Numerical methods for advection equation
Authors: Baxová, Zdeňka
Advisor: Brandner, Marek
Referee: Kopincová, Hana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2089
Keywords: advekce;numerické metody;upwind;Laxova-Wendroffova metoda;Hartenova-Zwasova metoda;semilagrangeovská metoda;BFECC
Keywords in different language: advection;numerical methods;upwind;Lax-Wendroff method;Harten-Zwas method;semilagrangian method;BFECC
Abstract: Práce se zabývá metodami pro řešení advekční rovnice. Obsahuje teoretický popis těchto metod a popis jejich implementace v programovém vybavení MATLAB. V závěru prezentujeme získané výsledky z provedených experimetů a stanovujeme nejlepší metodu.
Abstract in different language: This thesis deals with numerical methods for solving advection equation. The paper contents theoretic description of the methods and their implementation in MATLAB software. In conclusion we present experimental outcomes and provides the best method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc_prace.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
PV_baxova.pdfPosudek vedoucího práce101,21 kBAdobe PDFView/Open
PO_baxova.pdfPosudek oponenta práce73,77 kBAdobe PDFView/Open
P_baxova.pdfPrůběh obhajoby práce33,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2089

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.