Title: Studium struktury a vlastností svarových spojů pro turbíny s ultra super kritickými parametry páry
Other Titles: Research of structure and properties of welded joints for turbines with ultra super critical steam parameters
Authors: Glusa, Tomáš
Advisor: Mentl, Václav
Referee: Zedník, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/21017
Keywords: 9-12% cr oceli;cost f;cost fb2;žáropevné oceli;transmisní mikroskopie;uhlíkové repliky;creep;svařování
Keywords in different language: 9-12% cr steel;cost f;cost fb2;the heat resistant steel;transmission electron microscope;carbon replica;creep;welding
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou materiálů pro ultra super kritické parametry páry, předně oceli programu COST F a COST FB2. Mapuje jejich vývoj a potřebné mechanismy zpevnění pro dosažení odpovídajících vlastností. Popisuje metody získání svarů odpovídající požadované kvalitě. Zkoumá strukturu a mikrostrukturu těchto materiálů.
Abstract in different language: Master thesis deals with materials for ultra super critical steam parameters, modern heat resistant steels COST F and COST FB2. This document traces its evolution and strengthening mechanisms needed to obtain an appropriate feature. It describes methods for obtaining weld quality. It investigates a structure and a microstructure of these materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Glusa_diplomka_final.pdfPlný text práce807,79 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Glusa.tifPosudek vedoucího práce50,14 kBTIFFView/Open
OP_Glusa.tifPosudek oponenta práce122,02 kBTIFFView/Open
Prubeh_Glusa.tifPrůběh obhajoby práce44,38 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21017

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.