Title: CT vyšetření srdce: postprocessing v rukách radiologického asistenta
Other Titles: Ct examination of heart: postprocessing provided by radiologic technologist
Authors: Lachmanová, Alžběta
Advisor: Baxa, Jan
Referee: Svobodová, Andrea
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2202
Keywords: CT;srdce;EKG;pacient;radiologický asistent;kalciové skóre;postprocessing
Keywords in different language: CT;heart;ECG;patient;radiologic technologist;calcium score;postprocessing
Abstract: CT vyšetření srdce je z důvodu nárůstu srdečních příhod v posledních letech čím dál více využíváno, především pro diagnostiku věnčitých tepen, u onemocnění myokardu, a zobrazení průchodnosti bypassů. Tato práce popisuje anatomii srdce, onemocnění srdce, 2D a 3D postprocessingové techniky a zabývá se postprocessingem, který se používá u CT vyšetření srdce. V praktické části jsou vyhotoveny rekonstrukce pro hodnocení srdce a koronárních tepen
Abstract in different language: CT examination of the heart is increasingly used due to increase of cardiac events in recent years, especially for diagnosing coronary arteries, diseases of myocard, and imaging cardiac bypass. This thesis describes the anatomy of the heart, heart diseases, 2D and 3D postprocessing techniques and deals with postprocessing, which is used in cardiac CT. Special reconstructions are performed to evaluate the heart and coronary arteries in practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce818,88 kBAdobe PDFView/Open
Lachmanova - VP.jpgPosudek vedoucího práce441,49 kBJPEGThumbnail
View/Open
Lachmanova - OP.jpgPosudek oponenta práce390,76 kBJPEGThumbnail
View/Open
Lachmanova - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce320,77 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2202

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.