Title: Specifi ka přírodovědného vzdělávání v primární škole se zřetelem k projektové a kooperativní výuce
Authors: Čábalová, Dagmar
Podroužek, Ladislav
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2013, č. 1-2, s. 1-8.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://arnica.zcu.cz/cz/publikovana-cisla/rocnik-2013
http://hdl.handle.net/11025/22077
ISSN: 1804-8366
Keywords: vzdělávání;přírodověda;učení;education;natural science;teaching
Abstract: V práci se autoři zamýšlejí nad změnami obsahu, pojetí i procesuální stránky výuky přírodovědných předmětů v primární škole. Na přírodovědné vzdělávání je zde nahlíženo jak z historického kontextu, tak i z pohledu současných změn v kurikulárních dokumentech
Abstract in different language: In this work the authors discuss changes in the content, concepts and procedural aspects of teaching science education in primary school. Science education is viewed here in the historical context and in terms of current changes in the curriculum.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2013)
Články / Articles (KPG)
Číslo 1-2 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cabalova.pdfPlný text751,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22077

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.