Title: Snadno určitelné choroše vhodné pro demonstraci na biologických exkurzích
Authors: Kout, Jiří
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2014, č. 1-2, s. 1-6.
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://arnica.zcu.cz/cz/publikovana-cisla/rocnik-2014
http://hdl.handle.net/11025/22087
ISSN: 1804-8366
Keywords: houby;exkurze;mushrooms;excursion
Abstract: Příspěvek prezentuje deset snadno určitelných chorošů jako vhodné druhy pro demonstrace na exkurzích, a to i mimo vegetační období. Druhy jsou popsány se zřetelem na důležité makroskopické znaky a zobrazeny na fotografi ích.
Abstract in different language: The article presents ten easily identifi ed polypores as suitable species for demonstration at fi eld trips. The species can be demonstrated also in outside the vegetation season. The species are described with regard to important macroscopic features. All species are illustrated.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2014)
Články / Articles (CBG)
Číslo 1-2 (2014)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kout.pdfPlný text6,23 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22087

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.