Title: Vojenská mise USA proti organizaci Islámský stát
Other Titles: US Military Mission against Islamic State
Authors: Hájková, Nikola
Advisor: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Referee: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22815
Keywords: islámský stát;usa;vojenská mise;terorismus;protiteroristická strategie;barack obama
Keywords in different language: islamic state;usa;military mission;terrorism;counterterrorism strategy;barack obama
Abstract: Organizace Islámský stát, etablovaná na území Iráku a rozšířená do Sýrie, představuje hrozbu nejen Iráku a Sýrii, ale i sousedním státům, regionální bezpečnosti Blízkého východu a jeho stabilitě a v neposlední řadě i USA a jejich partnerům a spojencům. Na životě ohrožuje občany USA a občany jejich partnerů a spojenců teroristickými útoky. Bezpečnost USA, jejich občanů, partnerů a spojenců je jedním z národních zájmů USA. K jejich zajištění je vláda USA ochotna postupovat i unilaterálně, ačkoliv je preferován multilaterální postup. Pod vedením USA byla zformována koalice státních i nestátních aktérů, kteří mají za cíl Islámský stát porazit. Mimo ohrožení prvního národního zájmu USA bezpečnosti USA, jejich občanů, partnerů a spojenců, vstupují USA do boje proti Islámskému státu i kvůli jejich dalšímu národnímu zájmu a to respektu k univerzálním hodnotám doma, i po celém světě, které Islámskému státu nejsou vlastní. A právě role USA v boji proti Islámskému státu je hlavním středobodem této práce. Cílem práce je zjistit, jak USA s tzv. Islámským státem bojují, či přesněji řečeno, zda jejich reálná strategie reflektuje to, co bylo vytyčeno ve strategických dokumentech americké zahraniční a bezpečností politiky. Jedná se o případovou studii, k jejímuž cíli směřují tři výzkumné podotázky: jaké zahraničně politické priority si stanovil Barack Obama od chvíle, kdy se stal prezidentem USA? Jaké strategie využívá v boji proti terorismu a jaké specifické strategie pak uplatňuje proti Islámskému státu?
Abstract in different language: The Islamic State organization has been established itself within the territory of Iraq and widespread in Syria. It poses a threat not only to Iraq and Syria but also to neighbouring countries, regional security and stability and last but not least to the USA and its citizens, allies and partners (due to terrorist attacks). The security of the USA, its citizens, allies and partners is one of national interests. To ensure national interests the US government is ready to proceed unilaterally even though the multilateral approach is preferred. Under the leadership of the USA the international coalition was formed. The coalition aims to disrupt, degrade and to ultimately destroy the Islamic State. I focus on the role of the USA in the coalition and attempt to find out differences between the content of US governmental documents and the real steps that US government has been taking against the Islamic state. This case study is based on military sector analysis and is divided to three parts in conformity with three research questions: what foreign policies has president Barack Obama set since he became a president of the USA? What strategies do the USA use in the fight against terrorism? And what specific strategies do they use in the fight against the Islamic State?
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Nikola Hajkova.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFView/Open
Hajkova Nikola_ved.docxPosudek vedoucího práce47,72 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hajkova_Nikola_opo_MVBAS.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Hajkova.pdfPrůběh obhajoby práce225,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22815

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.