Title: Detekce a spektroskopie iontů pomocí pixelových detektorů
Other Titles: Precise position sensitive spectroscopy of energetic ions with adapted pixel device
Authors: Holík, Michael
Referee: Kos Šimon, Doc. Mgr. Ph.D.
Pospíšil Stanislav, Ing. DrSc.
Štekl Ivan, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23033
Keywords: vhdl;fpga;experimentální fyzika;alfa spektroskopie;těžký nabitý iont;radiace;jaderná instrumentace;timepix;medipix;pixelový detektor;čtecí rozhraní;zpracování dat;zpracování signálů;detektor;kalibrace
Keywords in different language: vhdl;fpga;experimental physics;alpha spectroscopy;heavy charged ion;energetic ion;radiation;nuclear instrumentation;timepix;medipix;pixel detector;read-out interface;data processing;signal processing;detector;calibration
Abstract: Hybridní pixelový detektor Timepix prokázal, že je velmi užitečným nástrojem v oblasti detekce ionizujícího záření a zobrazovaní. Vykazuje výjimečné schopnosti dovolující přesné měření energie částic, včetně směru jejich dopadu. Tyto schopnosti jsou dány vlastnostmi jako je velmi jemné prostorové rozlišení, či vysoké energetické rozlišeni dovolující registrovat kvantum energie od jednotlivých interagujících částic (fotonů). Spektroskopické schopnosti detektoru mohou být dále umocněny při zpracování analogového signálu ze společné elektrody pixelové matice detektoru. Tato práce se zabývá analýzou, zpracováním a využitím signálu ze společné elektrody pixelového detektoru. Výsledky získané předchozí studií jsou využitý k návrhu precizní jaderné instrumentace, která vyniká oproti ostatním již existujícím řešením díky svým vlastnostem (schopnost souběžné akvizice matic pixelového detektoru v kombinaci se záznamem signálu ze společné elektrody, vysoké spektroskopické rozlišení, vzájemná synchronizace, spouštění kombinovaného měření na základě velikosti energie interagující částice, atd.). Výsledky výzkumu a vývoje otevírají prostor pro nové využití detektoru Timepix na poli sledování těžkých nabitých iontů.
Abstract in different language: The hybrid semiconductor pixel detector Timepix has proven to be a powerful tool in radiation detection and radiation imaging. Energy loss and directional sensitivity as well as particle type resolving power are possible by high resolution particle tracking and per-pixel energy and quantum-counting capability. The spectrometric resolving power of the detector can be significantly enhanced by analyzing the analog signal of the detector common sensor electrode (also called the back side pulse). The thesis deals with the study of the backs side pulse signal analysis, processing and its exploitation. The results of the study are used in the subsequent development of the precise instrumentation with enhanced parameters (e.g. simultaneous acquisition of the back side pulse waveforms as well as pixelated matrices of the Timepix detector, high spectroscopic resolution, well-done synchronization, self-trigger capability on base of particle energy, etc.) in comparison to previously available solutions. The results of the research and development open a new application of the Timepix detector for further study of energetic ions
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Final - Thesis - Precise position sensitive spectroscopy of energetic ions with adapted pixel device - Holik.pdfPlný text práce10,16 MBAdobe PDFView/Open
holik opon.pdfPosudek oponenta práce6,18 MBAdobe PDFView/Open
holik publ.pdfPosudek vedoucího práce677,21 kBAdobe PDFView/Open
holik zapis.pdfPrůběh obhajoby práce689,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23033

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.