Title: Realizace mikrofonního pole pro měření parametrů ozvučovacích systémů v automobilech
Other Titles: Implementation of microphone array for acoustic parameters measuring of sound system in cars
Authors: Běhal, Luboš
Advisor: Zuzjak Ladislav, Ing.
Referee: Tureček Oldřich, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23123
Keywords: mikrofon;mikrofonní pole;zvuk;měřící zařízení;interiér automobilu
Keywords in different language: microphone;microphone array;sound;measuring unit;car interior
Abstract: Tato bakalářská se zabývá návrhem mikrofonního pole pro měření ozvučovacích systémů automobilu. Práce je členěna do čtyř častí. První část teoreticky popisuje mikrofony, jejich typy a parametry. Druhá teoretická část slouží jako teoretický základ k praktické části, ukazuje aspekty měření a zabývá se kontextem lidského vnímání. Třetí část práce se zabývá návrhem mikrofonního pole, spojitostmi s velikostí a rozložením konstrukce. V poslední části je popsána samotná realizace a řešeny požadavky, které se vyskytly během realizace.
Abstract in different language: Theme of this bachelor thesis is implementation of microphone array for acoustic parameters measuring of sound system in cars. This work is divided into four main parts. The first part is clearly theoretical, describes microphones, its types and parameters. The second part serves as a theoretical basis for practical part and shows important aspects that should be considered in final design of array. Second part also shows human perception aspects. Third part deals with design of microphone array. Also shows suggestions of its size and the layout of microphones. The last part shows final solution of microphone array, its design and production.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_BEHAL_final_druhy.pdfPlný text práce3,98 MBAdobe PDFView/Open
069822_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,12 kBAdobe PDFView/Open
069822_oponent.pdfPosudek oponenta práce386,88 kBAdobe PDFView/Open
069822_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23123

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.