Title: Magnetostrikce a její dopady na elektrická zařízení
Other Titles: Magnetostriction and its impact on electrical apparatus
Authors: Svoboda, Michal
Advisor: Svoboda Michal, Ing.
Referee: Totzauer Pavel, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23139
Keywords: magnetostrikce;magnetické pole;magnetická indukce;magnetická intenzita;magnetický tok;frekvence;transformátor;jádro transformátoru;hluk transformátoru;vibrace
Keywords in different language: magnetostriction;magnetic field;magnetic induction;magnetic intensity;magnetic flux;frequency transformer;transformer core;transformer noise;vibration
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení problematiky magnetostrikce. Magnetostrikce je zde vysvětlena z fyzikálního hlediska, jaké dopady magnetostrikce můžeme očekávat na elektrickém zařízení a jakými způsoby lze zmenšit působení magnetostrikce a tedy současně i zmenšit její dopady na elektrické zařízení.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on solving problems of magnetostriction. Magnetostriction is explained in terms of physics, what impact can we expect from magnetostriction on the electrical system and how we can reduce the effect of magnetostriction and thus simultaneously reduce its impact on electrical equipment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BakalarskaPraceSvobodaM.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
067126_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce258,75 kBAdobe PDFView/Open
067126_oponent.pdfPosudek oponenta práce375,48 kBAdobe PDFView/Open
Svoboda_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce122,15 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23139

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.