Title: Přehled vodivých inkoustů pro systém aerosol jet printing
Other Titles: Survey of conductive inks for the aerosol jet printing system
Authors: Růžička, Jan
Advisor: Navrátil Jiří, Ing.
Referee: Soukup Radek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23148
Keywords: aerosol jet;inkoust;vodivý inkoust;tisk;tištěná elektronika;viskozita;nanočástice
Keywords in different language: aerosol jet;ink;conductive ink;printing;printed electronics;viscosity;nanoparticle
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na systém Aerosol Jet a na vodivé inkousty pro tento systém. Hlavním cílem práce je zmapování trhu s vodivými inkousty, které mohou být použity v systému Aerosol Jet. V první části práce je popsán princip, výhody, experimenty a využití systému. Druhá část se zabývá inkousty pro systém Aerosol Jet, především rozdělením a vlastnostmi těchto inkoustů. Ve třetí části je zmapován trh s vodivými inkousty, je sepsán přehled inkoustů a jejich vybraných parametrů.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the Aerosol Jet system and the conductive inks for this system. The main aim of the thesis is to conduct a survey of the market with conductive inks, which can be used in the Aerosol Jet system. The first part describes the principle, advantages, experiments and usage of the system. The second part deals with the inks for Aerosol Jet system, especially division and specifications of these inks. In the third part is conducted a survey of nowadays ink market and is provided a survey of conductive inks and its chosen specifications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jan_Ruzicka.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
067140_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,62 kBAdobe PDFView/Open
067140_oponent.pdfPosudek oponenta práce475,05 kBAdobe PDFView/Open
Ruzicka_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce111,88 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23148

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.