Title: Vybrané aspekty bezpečnosti informačních a komunikačních systémů
Other Titles: Selected aspects of information and communication systems security
Authors: Novák, Martin
Advisor: Tupa Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Šimota Jan, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23153
Keywords: bezpečnost;kybernetická bezpečnost;kybernetický zákon
Keywords in different language: security;cyber security;the law on cyber security
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis a vysvětlení vybraných aspektů informačních a komunikačních systémů v souvislosti s přijetím zákona o kybernetické bezpečnosti. Hlavním cílem práce je posouzení změn a dopadů v souvislosti s přijetím zákona o kybernetické bezpečnosti. Teoretická část popisuje principy fungování Internetu, kybernetickou bezpečnost a možnost obrany proti základním typům útoků a hrozeb na Internetu z pohledu uživatele a správce/administrátora. Praktický část popisuje pokus s veřejnou IPv4 adresou, který zkoumá četnost útoků, které jsou vedeny na zařízení připojená k Internetu.
Abstract in different language: The bachelor thesis presents and explains selected aspects of information and communication systems security in connection with the Law on cyber security. The main aim of the thesis is to assess the changes and impact in connection with the Law on cyber security. The theoretical part describes the principles of how the Internet works, cyber security and ways how to defend against basic types of attacks and threats on the Internet from the perspective of user and manager/administrator. The practical part describes the experiment with public IPv4 address, which examines the frequency of attacks, which are conducted on devices connected to the Internet.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martin_Novak.pdfPlný text práce12,15 MBAdobe PDFView/Open
067148_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce260,68 kBAdobe PDFView/Open
067148_oponent.pdfPosudek oponenta práce352,57 kBAdobe PDFView/Open
067148_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce141,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23153

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.