Title: Projekt a jeho plán
Other Titles: Project and it's plan
Authors: Pekhartová, Barbora
Advisor: Sova Martinovský Václav, Ing.
Referee: Svoboda Jaroslav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23344
Keywords: projekt;plán;logický rámec;podrobný rozpis prací;rizika projektu;ganttův diagram;swot analýza
Keywords in different language: project;plan;logical frame matrix;work breakdown structure;project risk;gantt chart;swot analysis
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na reálný projekt výstavbu výrobní haly. V teoretické části je popsáno plánování projektu, na které navazuje praktická část. V této práci byly využity základní plány, jako jsou plán rozsahu, časový plán, plán zdrojů a nákladů. Zároveň byly uvedeny doplňkové plány komunikace a plán rizik. V praktické části je popsaný daný projekt, definovaný cíl pomocí logického rámce a vytvořený podrobný rozpis prací. Výstupem práce jsou praktické plány realizované ve firmě Enix metal s.r.o.
Abstract in different language: The bachelor thesis is based on the real project construction of the production hall. The basis of my theoretical part is focused on project planning. In this thesis, basic plans such as plan scope, time planning, resource planning and coast planning are used. An additional communication plan and schedule of risks are included. The practical part contains the description of the project, the definition of the target using the Logical Frame Matrix and a detailed Work Breakdown Structure. The outcome of this work are the practical plans implemented in Enix Metal Ltd.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Barbora_Pekhartova.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
BP_Pekhartova_VP_SPR.pdfPosudek vedoucího práce633,65 kBAdobe PDFView/Open
BP_Pekhartova_OP_SPR.PDFPosudek oponenta práce3,13 MBAdobe PDFView/Open
BP_Pekhartova.PDFPrůběh obhajoby práce1,37 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23344

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.