Title: Modernizování automatizovaného ovládání akvária
Other Titles: Improving of automated control of aquarium
Authors: Křivka, Jindřich
Advisor: Kosturik, Kamil
Referee: Turjanica, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2352
Keywords: akvárium;automatizace
Keywords in different language: aquarium;automation
Abstract: Práce se zabývá návrhem a realizací elektronického řídicího systému vybavení akvarijní nádrže. Systém je koncepčně rozdělen do několika subsystémů: moduly na DIN lištu, měřicí moduly a informační modul. Zařízení umožňuje také přidání nového modulu za chodu. Systém diagnostikuje sebe i připojená zařízení redundantními způsoby. Komunikace mezi moduly probíhá po sběrnici I2C a k PC se připojuje přes USB.
Abstract in different language: This master thesis deals with design and implementation of electronic control system for aquarium tanks. The system is conceptually divided into several subsystems DIN rail modules, measurement modules and information modules. The device allows hot plugging of new modules. The system continuously diagnoses itself and connected devices using redundant methods. Communication between modules is uses the I2C bus and connect to a PC via USB.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krivka_Jindrich_TEXT_DP.pdfPlný text práce8,94 MBAdobe PDFView/Open
047270_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,04 kBAdobe PDFView/Open
047270_oponent.pdfPosudek oponenta práce485,65 kBAdobe PDFView/Open
047270_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce145,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2352

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.