Title: Analýza financování nemovitosti \nl{}stavebním spořením a hypotečním úvěrem
Other Titles: Analysis of real estate financing by building savings and mortgage loan
Authors: Trch, Jiří
Advisor: Svoboda Milan, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Martinčík David, JUDr. Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23580
Keywords: stavební spoření;překlenovací úvěr;hypoteční úvěr
Keywords in different language: building savings;bridge loan;mortgage loan
Abstract: Předložená práce je zaměřena na problematiku financování nemovitosti stavebním spořením a hypotečním úvěrem v České republice. V teoretické části je popsána charakteristika stavebního spoření a hypotečního úvěru jako produktu. Matematické vzorce pro výpočet splátek klienta u hypotečního úvěru a stavebního spoření. V praktické části je srovnáno stavební spoření s hypotečním úvěrem a jejich výhody a nevýhody pro klienty
Abstract in different language: My bachelor's thesis is focus on issues of financing real estates by building savings and mortgage loan in Czech Republic. In theoretical part of my bachelor's thesis is described characteristic of building saving and mortgage loan as a product. Mathematical formulas for calculation installments of client by using mortgage loan and building savings. In practical part I compared mortgage loan and building savings. There are described also their advantages and disadvantages for clients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
trch vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
trch oponent.pdfPosudek oponenta práce658,17 kBAdobe PDFView/Open
trch obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce260,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23580

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.