Title: Modelování finančních časových řad
Other Titles: Modelling of financial time series
Authors: Panoš, Jiří
Advisor: Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
Referee: Pospíšil Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23627
Keywords: náhodné procesy;finanční časové řady;stochastická volatilita;lévyho procesy;negaussovské ornstein-uhlenbeckovy procesy;exponenciální lévyho modely;oceňování inverzní fourierovou transformací
Keywords in different language: stochastic processes;financial time series;stochastic volatility;lévy processes;non-gaussian ornstein-uhlenbeck processes;exponential lévy models;inverse fourier transform pricing
Abstract: Práce se zabývá náhodnými procesy v referenčním rámci moderní teorie pravděpodobnosti s aplikacemi v oblasti modelování finančních časových řad. Z teoretické stránky představuje nekonečně dělitelná rozdělení, Lévyho procesy a dále procesy s návratem ke střední hodnotě, jejichž dynamika je Lévyho procesy řízena. Konkrétně se jedná o negaussovské Ornstein-Uhlenbeckovy procesy, CIR proces a další odvozené procesy. Tyto procesy jsou následně využity pro konstrukci stochastických modelů vhodných k modelování charakteristických vlastností finančních časových řad. Zkonstruované modely jsou též vhodné k využití pro oceňování opcí s využitím techniky inverzní Fourierovi transformace. Většina představených modelů je následně podrobena empirickému testování na reálných datech
Abstract in different language: The thesis deals with stochastic processes within the modern probability theory framework with applications in the field of financial time series modelling. From the theoretical point of view, it approaches infinitely divisible distributions, Lévy processes and mean-reverting stochastic processing with dynamics governed by Lévy processes. Namely, non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck processes, CIR process and other associated processes are concerned. These processes are later used for construction of stochastic models suitable for modelling of highlighted characteristic features of financial time series. Constructed models are also suitable to be used within the inverse Fourier transform option pricing framework. The majority of introduced models subsequently undergoes empirical testing on the real market data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JiriPanos_DP.pdfPlný text práce4,67 MBAdobe PDFView/Open
PV_Panos.pdfPosudek vedoucího práce147,19 kBAdobe PDFView/Open
PO_Panos.pdfPosudek oponenta práce227,57 kBAdobe PDFView/Open
P_Panos.pdfPrůběh obhajoby práce54,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23627

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.