Title: Analýza příjmových nerovností
Other Titles: Analysis of Income Inequalities
Authors: Sudová, Blanka
Advisor: Stehlík Petr, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Friesl Michal, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23635
Keywords: míry nerovnosti;giniho index;theilův index;příjmová mezera;procentuální poměr;logistická regrese
Keywords in different language: measures of inequality;gini index;theil index;pay gap;percentage ratio;logistic regression
Abstract: Tato práce je zaměřena na problematiku příjmové nerovnosti ve společnosti. Teoretická a metodologická část popisuje charakteristiky, kterými lze měřit příjmové nerovnosti. Giniho index a Theilův index jsou představeny a analyzovány v první části práce. Jsou definovány důležitější nové indexy nerovnosti, které následně použijeme pro porovnání skupin obyvatelstva. Pak se snažíme objasnit, zda a jak věk, pohlaví, region a počet let ve firmě ovlivňují výši příjmů. Dělíme vzorek populace do skupin a měříme nerovnost uvnitř a mezi skupinami. Výstup této práce je založen na datovém souboru zaměstnanců v Argentině.
Abstract in different language: This thesis focuses on questions of income inequality in the society. The theoretical and methodological section describes characteristics by which income inequalities can be measured. Gini index and Theil index are introduced and analysed in first part. More importantly new measures of inequality are defined. They are consequently used for comparison of population groups. We then try to clarify if and how age, gender, region and number of years in the firm influence the income. We divide the population sample to groups and measure the inequality within and among groups. Output of this thesis is based on a dataset of employees in Argentina.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sudova.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
PO_Sudova.pdfPosudek oponenta práce249,82 kBAdobe PDFView/Open
PV_Sudova.pdfPosudek vedoucího práce176,83 kBAdobe PDFView/Open
P_Sudova.pdfPrůběh obhajoby práce42,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23635

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.