Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRůžička Květoslav, Prof. JUDr. CSc.
dc.contributor.authorLhotáková, Anna
dc.date.accepted2016-2-15
dc.date.accessioned2017-02-21T09:39:47Z-
dc.date.available2014-6-30
dc.date.available2017-02-21T09:39:47Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-8-31
dc.identifier62329
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24009
dc.description.abstractVe své diplomové práci jsem se snažila o komparaci minulé, současné i budoucí právní úpravy smluv o právní pomoci v oblasti rodinného práva v ČR a ve Francii. Hlavní rozdíl je v tom, že mezinárodní právo soukromé v ČR je založeno na zákoně a francouzské mezinárodní právo soukromé se opíra o obsáhlou judikaturu. De lege ferenda bych smlouvy o právní pomoci do budoucna nahradila novými právními předpisy EU.cs
dc.format79 s. (142 200 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsmlouvy o právní pomocics
dc.subjectrodinné právocs
dc.subjectlegalizacecs
dc.titleSmlouvy o právní pomoci v oblasti rodinného práva v ČR a ve Franciics
dc.title.alternativeConventions on legal assistance in the sphere of family law in the Czech Republic and in Franceen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedIn my thesis I tried to compare last, present and future bilateral conventions on legal assistance in the sphere of family law in the Czech Republic and in France. Private international law in the Czech Republic is based on one law and the French private international law is based on the numerous judgements. De lege ferenda I´d substitute the bilateral conventions on legal assistance by the new EU legislation.en
dc.subject.translatedconventions on legal assistanceen
dc.subject.translatedfamily lawen
dc.subject.translatedlegalisationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-AnnaLhotakova.pdfPlný text práce712,02 kBAdobe PDFView/Open
Lhotakova.pdfPosudek vedoucího práce523,14 kBAdobe PDFView/Open
Lhotakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce645,82 kBAdobe PDFView/Open
Lhotakova_1.pdfPrůběh obhajoby práce570,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24009

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.