Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDostalík Petr, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorHomolka, Pavel
dc.contributor.refereeČerný Miroslav, Doc. JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-4-28
dc.date.accessioned2017-02-21T09:41:15Z-
dc.date.available2015-9-21
dc.date.available2017-02-21T09:41:15Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-31
dc.identifier66626
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24068
dc.description.abstractPráce seznamuje s prvky ochrany smluvních stran v římském právu od obecných jako jsou dobré mravy, přes konkrétnější jako je omyl a podvod až po přímé ukázky na příkladech nejčastěji používaných kontraktů. Tuto ochranu průběžně srovnává s ochranou poskytovanou v současném právu České republiky. Práce poukazuje na výše zmíněných prvcích rozdíl v pojetí smluvní svobody a obsahuje úvahu nad vhodností výše ochrany smluvních stran v České republice.cs
dc.format48 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectřímské právocs
dc.subjectkontraktcs
dc.subjectsmluvní svobodacs
dc.subjectsrovnánícs
dc.subjectdobré mravycs
dc.subjectdobrá vírycs
dc.subjectpodvodcs
dc.subjectomylcs
dc.subjectsmluvní svobodacs
dc.subjectvýpůjčkacs
dc.subjectzápůjčkacs
dc.subjectnájemcs
dc.subjectpachtcs
dc.subjectprodejcs
dc.subjectodvážná smlouvacs
dc.titleSrovnání ochrany smluvních stran v antickém Římě s ochranou poskytovanou smluvním stranám v současnosti v České republicecs
dc.title.alternativeComparison of protection of the Contracting Parties in ancient Rome with that provided to the Contracting Parties in Czech Republic currently.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedWork acquaints with the features of the Parties in Roman law from the general, such as good manners, through more specific as error and the fraud to direct demonstration examples of most frequently used contracts. This protection is continuously compared with the protection provided by the current law of the Czech Republic. The work points to the aforementioned elements of the difference in the concept of freedom of contract and includes consideration of the appropriateness of the amount of protection providet to the Parties in the Czech Republic.en
dc.subject.translatedroman lawen
dc.subject.translatedcontracten
dc.subject.translatedcontractual freedomen
dc.subject.translatedcomparisonen
dc.subject.translatedgood mannersen
dc.subject.translatedgood faithen
dc.subject.translatedfrauden
dc.subject.translatederroren
dc.subject.translatedfreedom of contracten
dc.subject.translatedloanen
dc.subject.translatedrenten
dc.subject.translatedsaleen
dc.subject.translatedbrave contracten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka Pavel Homolka.pdfPlný text práce998,31 kBAdobe PDFView/Open
BP - Homolka Pavel.pdfPosudek vedoucího práce35,09 kBAdobe PDFView/Open
OP - Homolka Pavel.pdfPosudek oponenta práce29,61 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Homolka Pavel.pdfPrůběh obhajoby práce42,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24068

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.