Title: Tělesná zdatnost dětí školního věku v kontextu jejich pohybové aktivity
Other Titles: Physical fitness of children at school age in the context of their physical activity
Authors: Kalčík, Václav
Advisor: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Referee: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24112
Keywords: motorické schopnosti;pohybová aktivita;životní styl dětí;krokoměr
Keywords in different language: motor skills;physical activity;lifestyle children;pedometer
Abstract: Diplomová práce se zabývá problémem pravidelné pohybové aktivity žáků základních škol. Cílem práce je zjištění úrovně pohybové aktivity žáků a porovnání získaných dat s jejich výsledky v motorických testech. Žáci se podrobili testování dle standardizované baterie testů motorických schopností DMT. Úroveň pohybové aktivity byla měřena pomocí krokoměrů a týdenním záznamem počtu kroků jednotlivých žáků. Srovnávali jsme výkony dívek a chlapců. Zjištěné hodnoty jsou zaznamenány v podobě tabulek a grafů, výsledky měření byly statisticky zpracovány.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the problem with regular performing of physical activities at the primary school level. The aim of my thesis is to measure their level of physical activity and to compare the obtained information with the results they achieved in a special motor testing. The pupils were tested according to the standard DMT motor skill tests. The level of physical activity was measured with pedometers and the weekly record of steps. The achievements of girls and boys were compared and the information was entered to the tables and recorded to the graphs. Finally the results were analyzed and processed into statistics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Kalcik Vaclav.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Kalcik V - VP.pdfPosudek vedoucího práce142,16 kBAdobe PDFView/Open
Kalcik V. - OP.pdfPosudek oponenta práce189,84 kBAdobe PDFView/Open
Kalcik V..pdfPrůběh obhajoby práce53,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24112

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.