Title: Vliv inteligence na motorické učení
Other Titles: Effect of intelligence on motor learning
Authors: Chabada, Ondřej
Advisor: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Referee: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24119
Keywords: docilita;inteligence;motorické učení;geneticky determinovaná inteligence.
Keywords in different language: dicilyty;intelligence
Abstract: Tato práce si klade za úkol zjistit, zda má geneticky determinovaná inteligence vliv na schopnost učit se pohybu, zda jedinci s různým stupněm fluidní inteligence mají rozdílnou úroveň docility. Cíle je dosaženo testováním jedinců v oblasti docility a inteligence.
Abstract in different language: Fact the intelligence has effect on rapidity of persons learning is following from conclusion. But intelligence has no effect on quality of learnt movement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ondrej Chabada.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
CHABADA O. - OP.pdfPosudek oponenta práce181,16 kBAdobe PDFView/Open
CHABADA O. - VP.pdfPosudek vedoucího práce169,59 kBAdobe PDFView/Open
CHABADA O..pdfPrůběh obhajoby práce50,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.