Title: Komerční prostor - cyklus surrealisticky stylizovaných fotografií nalezených zátiší a architektury
Other Titles: The commercial space - the cycle of surreal stylized pictures od founded still-lives and architecture
Authors: Štaifová, Barbora
Advisor: Mašek, Jan
Referee: Poláček, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2412
Keywords: fotografie;nalezená zátiší;surrealismus;HDR;komerční prostor
Keywords in different language: photography;found still life;surrealism;HDR;commercial space
Abstract: Cílem této práce je vytvoření fotografického cyklu na téma Komerční prostor. Jedná se o cyklus surrealistických fotografií plzeňských exteriérů, které se odrážejí v komerčních prostorech a výlohách na veřejných prostranstvích. Soubor patnácti barevných fotografií o rozměrech 30 x 40 cm je vytvořen technologií HDR. První kapitola teoretické práce obsahuje inspirační zdroje a popis vzniklých fotografií. Druhá kapitola se zabývá technologií HDR a historií tohoto zobrazování. Ve třetí kapitole se nachází informace o fotografovaných budovách města Plzně. Poslední kapitola teoretické části se zabývá pedagogickou reflexí vytvořeného cyklu ve školní praxi.
Abstract in different language: The focus of this work is the creation of a photographic cycle revolving around commercial space. It is a cycle of surrealistic photographs of Pilsner exteriors which are reflected in commercial spaces and shop windows in public areas. The collection of fifteen coloured photographs with dimensions of 30 x 40 cm is created by the HDR technique. The first chapter of theoretical work includes inspirational sources and a description of incurred photographs. The second chapter deals with HDR technique and the history of this imaging. In the third chapter, there is found the information about the photographed buildings of Pilsner city. The last chapter of theoretical part undertakes the pedagogical reflection of created cycle in practical schooling/school practices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Barbora Uchytilova.pdfPlný text práce2,65 MBAdobe PDFView/Open
Uchytilova Barbora - posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Uchytilova Barbora - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Uchytilova Barbora - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce459,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2412

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.