Title: Rozbor vybraných ukazatelů pohybových aktivit žáků vybraných středních škol v Plzeňském kraji
Other Titles: Analysis of selected indicators of physical activity of pupils at school of the choosen high schools in the Pilsen region
Authors: Polívka, Václav
Advisor: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Referee: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24122
Keywords: pohybová aktivita;počet kroků;adolescent
Keywords in different language: physical activity;number of steps;adolescent
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na analýzu pohybové aktivity adolescentů v roce 2015. Déle se práce zaobírá porovnáním pohybové aktivity v roce 2012 a v roce 2015. V průběhu jednoho týdne nosili žáci přístroje, které zaznamenávaly jejich pohybovou aktivitu. Počty kroků za den byly základním prvkem v této práci. Výsledky popisují PA v roce 2015 a změny v PA mezi lety 2012 a 2015.
Abstract in different language: The thesis is focused on the analysis of physical activities of adolescents in 2015. Longer work deals with comparing physical activity in 2012 and 2015. In the course of one week, students wore devices that recorded their physical activity. Number of steps per day were an essential element in this work. The results describe the PA in 2015 and changes in the PA between 2012 and 2015.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vaclav-Polivka-DP.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
Polivka V. - VP.pdfPosudek vedoucího práce125,16 kBAdobe PDFView/Open
Polivka V. - OP.pdfPosudek oponenta práce180,9 kBAdobe PDFView/Open
Polivka V..pdfPrůběh obhajoby práce46,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24122

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.