Title: Rozvoj technických kompetencí žáka
Other Titles: Development of Technical Competences of Pupils
Authors: Draxal, Luboš
Advisor: Mach Petr, PaedDr. CSc.
Referee: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24191
Keywords: klíčové kompetence;technické kompetence;technika;technické vzdělávání;výukové cíle;zájmové útvary technického zaměření
Keywords in different language: core competencies;technical competencies;technology;technical education;teaching goals up;technicallly-oriented clubs
Abstract: Diplomová práce s názvem Rozvoj technických kompetencí žáka je členěna na dvě základní části. První z nich se zabývá teorií kompetencí v základním vzdělávacím systému, zaměřuje se na technické kompetence, technickou výchovu a důležitost stanovení výukových cílů. Druhá, praktická část, nejdříve popisuje způsob osvojení a používání technických kompetencí v zájmovém útvaru Letecký modelář. Na popis navazuje průzkum, obsahující výrobu a porovnání výrobku mezi devátou třídou a členy zájmového útvaru. Cílem této práce je zjistit jaký vliv má na rozvíjení a úroveň technických kompetencí docházka žáků do zájmového útvaru technického zaměření. Po stanovení výsledků průzkumu následuje formulování závěru s doporučením.
Abstract in different language: The thesis Development of Pupils' Technical Competences is divided into two parts. The first part deals with the theory of competences in elementary educational system, it focuses on technical competences as well as on Technologies and the importance of setting teaching goals up. The second, practical part describes the acquirement of and use of the technical competences in aeromodellers club. The description is followed by a survey, that provides a close look at the process of making a product and compares different results achieved by ninth-grade pupils on one hand and interest group members on the other. The aim of the thesis is to find out how influential technically-oriented clubs are in terms of technical competence development. The end of the thesis is dedicated to evaluation of the survey, followed by conclusion with recommendation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Draxal.pdfPlný text práce4,15 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni vp Draxal.pdfPosudek vedoucího práce82,8 kBAdobe PDFView/Open
DP - posudek_oponenta_Draxal.pdfPosudek oponenta práce217,98 kBAdobe PDFView/Open
Draxal protokol283.pdfPrůběh obhajoby práce196,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24191

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.