Title: Matematické konstanty
Other Titles: Mathematical constants
Authors: Frank, Jan
Advisor: Hora Jaroslav, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24192
Keywords: matematické konstanty;pythagorova konstanta;druhá odmocnina ze dvou;zlatý řez;eulerovo číslo;ln(2)
Keywords in different language: mathematical constants;pythagoras' constant;square root of two;golden mean;euler's number;ln(2)
Abstract: Diplomová práce se zabývá vybranými matematickými konstantami. Konkrétně se jedná o Pythagorovu konstantu (druhá odmocnina ze dvou), tzv. zlatý řez, Eulerovo číslo a hodnotu ln(2). V práci je popsána historie těchto konstant, jejich vlastnosti (například iracionalita nebo transcendence) a vliv na matematiku. Část práce je věnována výpočtům v matematickém softwaru Mathematica 8.0. V rámci jednotlivých konstant je též popsána jejich souvislost se školskou matematikou a praktické užití těchto konstant v běžném životě.
Abstract in different language: This thesis deals with selected mathematical constants. Especially Pythagoras' constant the square root of 2, Golden mean, Euler's number and ln(2). The study examines the history of these mathematical constants, their properties (for example irrationality or transcendentality) and their influence on mathematics. Part of this thesis is devoted to the mathematical computation in Mathematica 8.0. Other chapters are focused on links with mathematics in schools. Part of this thesis is also devoted to finding practical uses mathematical constants in everyday life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-matematicke_konstanty-FRANK_Jan.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni diplomove prace Jana Franka.pdfPosudek vedoucího práce130,47 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek diplomove prace Jana Franka_ 16.pdfPosudek oponenta práce238,94 kBAdobe PDFView/Open
Frank protokol255.pdfPrůběh obhajoby práce182,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24192

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.