Title: Sbírka řešených úloh z kinematiky a dynamiky pro ZŠ řešených s pomocí Wolframu Alpha
Other Titles: Collection of solved problems kinematics and dynamics for primary schools solved with the help of Wolfram Alpha
Authors: Kaufnerová, Gabriela
Advisor: Randa Miroslav, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24198
Keywords: wolfram alpha;kinematika;dynamika;základní škola;clil
Keywords in different language: wolfram alpha;kinematics;dynamics;primary schools;clil
Abstract: Diplomová práce se zabývá využitím programu Wolfram Alpha při řešení úloh z kinematiky a dynamiky pro základní školy. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsáno, jak jsou zařazeny tematické celky kinematika a dynamika v rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy a jaké učivo, metody a formy jsou pro výuku tematických celků předpokládány. Je zde také představen program Wolfram Alpha a jeho prostředí. Dále diplomová práce obsahuje popis integrovaného vyučování CLIL včetně jeho kladů a záporů a možného využití ve výuce fyziky za pomoci Wolframu Alpha. V praktické části jsou navrženy úkoly a příklady spolu s řešeními, které by se mohly využívat ve výuce fyziky za pomoci Wolframu Alpha v integrovaném vyučování. Všechny tyto náměty byly autorkou diplomové práce ověřeny na Základní škole v Chlumčanech ve výuce předmětu Fyzikální praktika. V rámci ověření byl vytvořen také test z obdobných úkolů a příkladů a vytvořený test je v diplomové práci vyhodnocen.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the use of Wolfram Alpha programme to solve kinematics and dynamics problems at primary schools. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part describes the suggested content, methods and forms of teaching of kinematics and dynamics as well as the position of these topics within RVP for primary schools. It also presents Wolfram Alpha programme and its setting. Furthermore the thesis contains a description of Content and Language Integrated Learning, its positive and negative sides and a possible use of CLIL method and Wolfram Alpha in physics classes. The practical part introduces various tasks and their answers that could be solved in physics classes using CLIL together with Wolfram Alpha. All of the suggestions were tested at Chlumčany primary school by the author of the thesis. In order to verify the results the pupils took a test which consisted of similar tasks and problems. The test and its results are provided in the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sbirka resenych uloh z kinematiky a dynamiky pro ZS resenych s pomoci Wolframu Alpha_Gabriela Kaufnerova.pdfPlný text práce3,25 MBAdobe PDFView/Open
Kaufnerova opon230.pdfPosudek oponenta práce912,16 kBAdobe PDFView/Open
Kaufnerova hodnoceni286.pdfPosudek vedoucího práce800,98 kBAdobe PDFView/Open
Kaufnerova protokol285.pdfPrůběh obhajoby práce178,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24198

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.