Title: Fyzikální principy klasických hudebních nástrojů
Other Titles: Physical principles of classical musical instruments
Authors: Janoutová, Jana SLABÁ
Advisor: Kratochvíl Pavel, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24202
Keywords: hudební nástroj;akustika;zvuk;tón;fyzikální principy
Keywords in different language: musical instrument;acoustics;sound;tone;physical principles
Abstract: Diplomová práce Fyzikální principy klasických hudebních nástrojů je vytvořena pro žáky ZŠ jako doprovodná publikace, která je věnována hudebním nástrojům, jejich historickému vývoji, rozdělení do čtyř základních kategorií. Teoretická část publikace je obohacena o pokusy a návody na výrobu některých prototypů klasických hudebních nástrojů právě z důvodu vysvětlení na jakém fyzikálním principu fungují.
Abstract in different language: Diploma thesis Physical principles of classical musical instruments are designed for primary school pupils as the accompanying publication, which is dedicated musical instruments, their historical development, the division into four basic categories. The theoretical part of the book is enriched by experiments and instructions for producing some prototypes of classical musical instruments precisely because of explanation on what physical principle works.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace Slaba Janoutova.pdfPlný text práce8,43 MBAdobe PDFView/Open
Hodnocevi Slaba Janoutova307.pdfPosudek vedoucího práce923,03 kBAdobe PDFView/Open
Janoutova oponent299.pdfPosudek oponenta práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Slaba Janoutova protokol339.pdfPrůběh obhajoby práce214,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24202

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.