Title: Slovní úlohy jako prostředek rozvoje logického myšlení
Other Titles: Mathematical word task as a means of developing logical thinking
Authors: Kozáková, Karin
Advisor: Hrabětová Regina, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24203
Keywords: matematika;slovní úlohy;logické myšlení;kognitivní vývoj;základní škola
Keywords in different language: mathematics;word problems;logical thinking;cognitive development;elementary school
Abstract: Diplomová práce "Slovní úlohy jako prostředek rozvíjení logického myšlení" se zabývá vlivem pravidelného řešení slovních úloh na rozvoj logického myšlení. Teoretická část pojednává o matematice jako vzdělávací oblasti, o historii jejího vyučování a metodách její výuky. Podrobněji jsou zde popsány slovní úlohy, jejich rozdělení, metody a postupy jejich řešení. Je zde věnována pozornost i kognitivnímu vývoji dětí. V praktické části je pozornost věnována výzkumnému šetření, které proběhlo ve čtvrtém ročníku ZŠ v Nejdku a bylo při něm zjišťováno, zda pravidelné předkládání a řešení slovních úloh rozvíjí logické myšlení dětí.
Abstract in different language: Diploma thesis "Mathematical word task as a means of developing logical thinking" deals with the effect of solving word problems on a regular basis and its impact on logical thinking. The theoretical part discusses mathematics as an educational field, history of its teaching and also discusses methods of teaching mathematics. The theoretical part also describes word problems in more detail, it defines classification of word problems and also methods and processes of solving them. Attention is also paid to cognitive development of children. The practical part of the thesis is based upon research which was conducted in grade four of an elementary school in Nejdek. Purpose of the research was to determine whether regular submission and solving word problems develops logical thinking of children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Bc. Karin Kozakova.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
28.Kozakova_Hodnoceni vedouciho diplomove prace-4.pdfPosudek vedoucího práce72,07 kBAdobe PDFView/Open
Kozakova opon225.pdfPosudek oponenta práce854,83 kBAdobe PDFView/Open
Kozikova protokol261.pdfPrůběh obhajoby práce248,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24203

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.