Title: Život a všední den v Sušici za třicetileté války
Other Titles: Life and ordinary day in Sušice during the Thirty Years´ War
Authors: Hubáčková, Karolína
Advisor: Kilián Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24225
Keywords: sušice;třicetiletá válka;každodennost;městská správa;cechy;elity
Keywords in different language: the town of sušice;thirty years´ war;everydayness;municipal administation;guilds;elites
Abstract: Hlavním cílem této diplomové práce je popsat aspekty všedního života ve městě během třicetiletého evropského konfliktu. Sušice se nestala žádným důležitým bojištěm, ani se v jejím místě nezrodil žádný válečný hrdina a po celých třicet let byla postižena spíše ekonomickou zátěží, popřípadě protireformační politikou Habsburků. Přesto šel ale život ve městě dál a lidé se snažili živit svým řemeslem, vstupovat do cechů, podílet se na politice ve městě nebo rozšiřovat majetek své rodiny. Popisované záležitosti jsou uspořádány do třech hlavních částí práce, která se soustředí na městskou správu, hospodářství s důrazem na cechy ve městě a elity, členěné do skupin: politické elity, ekonomické elity a intelektuální. Pro čtivost a poutavost jsou dodány i zajímavé podkapitoly například o vodě ve městě a spolu s ní souvisejícími hygienickými podmínkami či morem, nebo kapitola o odrazu války nejen v krajině (památník, dělová koule z války), ale i v literatuře. Jsou zde uvedeny dvě pověsti, které se vztahují k problematice švédského vojska na Šumavě, a které se v literatuře uvádějí dodnes.
Abstract in different language: This thesis deals with life and everydayness in the town of Susice in the Thirty Years´ War. The work is based on the thesis, which focused more on military matters. The text has three main parts: Municipal Administration, economy with an emphasis on guilds and elites, which are divided into three groups: political, economic and intellectual. In the text are added even more interesting chapters such as water, hygiene and plague in the town or reflection war in rumors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hubackova.pdfPlný text práce3,47 MBAdobe PDFView/Open
Hubackova V.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Hubackova O.pdfPosudek oponenta práce903,99 kBAdobe PDFView/Open
Hubackova P.pdfPrůběh obhajoby práce155,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24225

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.