Title: Reflexe Jana Husa v učebnicích dějepisu od 19. století do současnosti.
Other Titles: Reflection of Jan Hus in the history textbooks of the 19th century to the present.
Authors: Babková, Veronika
Advisor: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24229
Keywords: jan hus;husitství;reformace historiografie;historické vědomí;historický mýtus;učebnice dějepisu;tradice
Keywords in different language: jan hus;the hussite movement;the reformation;historiography;historical consciousness;historical myth;history textbooks;tradition
Abstract: Práce je věnována problematice interpretace osobnosti Jana Husa v odborné literatuře a učebnicích dějepisu od 19. století do současnosti. Práce se v první řadě věnuje problematice historického vědomí, historickému mýtu a jeho budování, velká část je také zaměřena na reflexi Jana Husa v odborné historiografii, nejpodstatnější část je posléze věnována odrazu Jana Husa v učebnicích dějepisu. Důležitou součástí práce je též analýza, nakolik učebnice dějepisu odráží poznatky historické vědy.
Abstract in different language: Work is devoted to the interpretation of Jan Hus in literature and history books from the 19th century to the present. The work is primarily devoted to the issue of historical consciousness, historical myth and its building, a large part is also focused on the reflection of Jan Hus in professional historiography. The most important part is then devoted to the reflection of Jan Hus in the history books. An important part of the work is also an analysis of how much history textbooks reflects the findings of historical science.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova pr..pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Babkova V.pdfPosudek vedoucího práce766,97 kBAdobe PDFView/Open
Babkova O.pdfPosudek oponenta práce833,35 kBAdobe PDFView/Open
Babkova P.pdfPrůběh obhajoby práce202,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24229

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.