Title: Tragika Rudolfa Slánského v zrcadle dobového tisku a karikatury
Other Titles: Tragedy of Rudolf Slansky in the mirror of the press and cartoons
Authors: Secká, Lucie
Advisor: Kumpera Jan, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24231
Keywords: komunismus;politický proces;tisk;karikatura;50. léta;represivní politika;politická perzekuce;komunistický režim;vnitrostranické čistky;historické studie
Keywords in different language: communism;political trial;press;cartoon;50´s;repressive politics;political persecution;the communist regime;intra-party purges;historical studies
Abstract: Diplomová práce pojednává o propagandistické kampani kolem procesu s Rudolfem Slánským a spol. Kampaň, která proces provázela, byla jednou z nejhrůznějších vizitek komunistického režimu v Československu. V práci se autorka zabývala prostředky této propagandistické kampaně prostřednictvím dobového tisku. Nástroje tehdejší propagandy jsou v práci analyzovány v dobovém kontextu.Součástí propagandistické kampaně v procesu s Rudolfem Slánským a spol. byl také prostředek politické karikatury. Jejím cílem bylo obžalované v procesu zesměšnit a degradovat na úroveň vlastizrádců a sluhů Západu. tento fenomén je v práci také analyzován prostřednictvím dobové karikatury.
Abstract in different language: The work dealt with political trial with Rudolf Slansky. The causes, continuance and entails of this political trial were described in the text. The important circumstance of trial was huge propagandistic campaign that went along with this trial. Part of a political campaign in the trial with Rudolf Slansky et al. was also a means of political cartoons. Its aim was indicted in the process ridicule and degrade the level of traitors and servants of the West. This phenomenon is at work also analyzed through contemporary cartoons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tragika-Rudolfa-Slanskeho-v-zrcadle-doboveho-tisku-a-karikatury.pdfPlný text práce4,29 MBAdobe PDFView/Open
Secka V.pdfPosudek vedoucího práce882,14 kBAdobe PDFView/Open
Secka O.pdfPosudek oponenta práce522,16 kBAdobe PDFView/Open
Secka P.pdfPrůběh obhajoby práce161,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24231

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.