Title: Gebrauch der Kurzwörter in den Jugendzeitschriften
Other Titles: The usage of abbrevations in teenage magazines
Authors: Malá, Pavlína
Advisor: Menclová Hana, Mgr. Ph.D.
Referee: Höppnerová Věra, Prof. PhDr. DrSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24485
Keywords: zkratková slova;časopisy pro mladistvé;multisegmentální zkratková slova;unisegmentální zkratková slova;parciální zkratková slova;zkratky
Keywords in different language: abbrevation;teenage magazines;multisegmental abbrevation;unisegmental abbrevation;partial abbrevation
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá užitím německých zkratkových slov ve vybraných německých časopisech pro mladistvé. Pro analýzu těchto slov byly vybrány německé časopisy Bravogirl a Inside.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the usage of abbrevation in teenage magazines. For the analysis of these abbrevation had been chosen german teenage magazines Bravogirl and Inside.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_mala_pavlina.pdfPlný text práce860,73 kBAdobe PDFView/Open
Mala_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Mala_op.pdfPosudek oponenta práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Mala_obh.pdfPrůběh obhajoby práce394,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24485

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.