Title: "Davový člověk" a problémy komunikace
Other Titles: The Mass-Man and the Problems of Communication
Authors: Fayadová, Adéla
Advisor: Černá Jana, PhDr. Ph.D.
Referee: Benda Libor, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24679
Keywords: dav;davový člověk;společnost;komunikace;veřejnost;moderní společnost
Keywords in different language: crowd;mass-man;society;communication;public;modern society
Abstract: Hlavním tématem práce je koncepce davového člověka a s ní spojené komunikační problémy. Práce je zaměřena na vybrané autory 19. a 20. století, kteří jsou v diachronní perspektivě představeni a vzájemně komparováni. První a druhá kapitola je situována do 19. století ve Francii a hlavními autory jsou Gustave Le Bon a Gabriel Tarde. Následující kapitoly se zabývají koncepcí davového člověka ve 20. století, a to u Josého Ortegy y Gasseta, Eliase Canettiho a Gillesa Lipovetského.
Abstract in different language: The main theme of this work is the concept of the mass-man and the associated communication problems. The work is focused on selected authors of the 19th and 20th centuries, who are introduced in diachronic perspective and compared to each other. The first and second chapter inquire into 19th-century in France, and fundamental authors are Gustave Le Bon and Gabriel Tarde. The following chapters engage in the concept of mass-man in the 20th century by José Ortega y Gasset, Elias Canetti and Gilles Lipovetsky.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fayadova_DP.pdfPlný text práce716,42 kBAdobe PDFView/Open
fayadova_cerna.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Fayadova_benda.pdfPosudek oponenta práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Fayadova_A.pdfPrůběh obhajoby práce501,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24679

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.