Title: Náboženství v moderní společnosti
Other Titles: Religion in modern society
Authors: Heringová, Magda
Advisor: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Referee: Demjančuk Nikolaj, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24697
Keywords: druhá světová válka;katolictví;náboženství;judaismus;komunismus;vatikán;papež;sekularizace
Keywords in different language: world war ii;catholicism;religion;judaism;communism;vatican;pope;secularization
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá rozborem vztahů mezi československou katolickou církví (popř. Vatikánem) a komunistickým režimem, sekularizací české společnosti a situací, ve které byla katolická církev po pádu komunismu. Dále jsou zde uvedeny podmínky, ve kterých se nacházelo židovství v době druhé světové války a v době komunismu.
Abstract in different language: This thesis deals with the analysis of relations between the Czechoslovak Catholic Church (or Vatican) and the Communist regime, Czech secularization of society and the situations in which the Catholic Church was after the fall of communism. Furthermore there are the conditions in which found the Jews during the Second World War and communism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heringova diplomova prace.pdfPlný text práce575,01 kBAdobe PDFView/Open
heringova_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce596,17 kBAdobe PDFView/Open
heringova_demjancuk.pdfPosudek oponenta práce310,92 kBAdobe PDFView/Open
Heringova_M.pdfPrůběh obhajoby práce615,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24697

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.