Title: Křesťanství a evropské osvícenství
Other Titles: Christianity and European Enlightenment
Authors: Stručovský, Martin
Advisor: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Referee: Demjančuk Nikolaj, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24711
Keywords: diderot;helvétius;holbach;voltaire;křesťanství;francie;rozum;výchova;morálka;církev;francouzské osvícenství;náboženství
Keywords in different language: diderot;helvetius;holbach;voltaire;christianity;enlightenment;france;mind;education;morality;french enlightenment;religion
Abstract: Diplomová práce představuje křesťanské náboženství v době francouzského osvícenství a ukazuje jaké stanovisko k náboženství zaujímali vybraní francouzští myslitelé.
Abstract in different language: The thesis introduces the Christian religion at the time of French Enlightenment and points out what standpoint to religion held a chosen French thinkers - Diderot, Helvetius, Holbach and Voltaire.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strucovsky.pdfPlný text práce588,89 kBAdobe PDFView/Open
strucovsky_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce609,21 kBAdobe PDFView/Open
strucovsky_demjancuk.pdfPosudek oponenta práce896,7 kBAdobe PDFView/Open
Strucovsky_M.pdfPrůběh obhajoby práce626,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24711

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.