Title: Spiritualita v českých zemích. Působení karmelitánů v Čechách.
Other Titles: Spirituality in the Czech Lands. The Carmelite order in Bohemia.
Authors: Urbanová, Šárka
Advisor: Neupauer Eduard, Mgr. Ph.D.
Referee: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24715
Keywords: církev;spiritualita;řád;karmelitáni;bosí karmelitáni;řehole;reforma;bratři;sestry;panna maria;eliáš;sv. terezie z avily;sv. jan od kříže;evropa;čechy;klášter;kostel
Keywords in different language: church;spirituality;order;the carmelites;discalced carmelites;a religious order;reform;brothers;sisters;virgin mary;elijah;st. teresa of avila;st. john of the cross;europe;bohemia;monastery;church
Abstract: Z Palestiny příchozí řád karmelitánů našel v Evropě i přes počáteční nesnáze pochopení. V konkurenci evropských žebravých řádů se prosadil především díky patronátu Panny Marie, který byl promítnut v posvátném škapulíři. Papežským Stolcem oficiálně uznaný řád o několik století později provedl řádovou reformu především na popud sv. Terezie z Avily a sv. Jana od Kříže, čímž vznikla nová řádová odnož - bosí karmelitáni. Šíření řádových domů po Evropě postihlo i české země, na jejichž území přišli první řeholníci ve 14. století a od té doby střídavě zakládali kláštery a prchali z nich v závislosti na politické situaci. V současnosti řád karmelitánů v Čechách prožívá od roku 1990 již čtvrté období své působnosti.
Abstract in different language: This thesis discusses the incoming Palestinian Carmelite monks who found in Europe, despite initial difficulties understanding. The competition in European mendicant orders established itself thanks to the patronage of the Virgin Mary, which was reflected in the sacred scapular. Papacy officially recognized by the order of a few centuries later conducted nun reform mainly at the instigation of St. Teresa of Avila and St. John of the Cross, thus creating a new offshoot nun - Discalced Carmelites. Dissemination of terraced houses in Europe affected the Czech country on whose territory the first monks arrived in the 14th century and since then alternately founded monasteries and fled from them depending on the political situation. Currently Carmelites in Bohemia experiencing since 1990, the fourth year of its competence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Urbanova (6).pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
urbanova_demjancukova.pdfPosudek oponenta práce741,7 kBAdobe PDFView/Open
urbanova_neupauer.pdfPosudek vedoucího práce675,86 kBAdobe PDFView/Open
Urbanova_S.pdfPrůběh obhajoby práce677,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24715

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.