Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČerníková Veronika, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorZálohová, Marcela
dc.contributor.refereeHorová Helena, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-30
dc.date.accessioned2017-02-21T09:55:59Z-
dc.date.available2015-5-5
dc.date.available2017-02-21T09:55:59Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-26
dc.identifier68375
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24886
dc.description.abstractTato bakalářská práce je věnována dvěma velkým náboženským konfliktům, které se v Evropské historii odehrály, tedy Husitským válkám, poté Českému stavovskému povstání, které vyústilo v 30letou válku a nakonec hugenotským válkám ve Francii, které jsou známy převážně masakrem protestantů, který se odehrál 24.8.1572 a je známý jako Bartolomějská noc. Cílem této práce je popsat a následně porovnat kalvinismus a utrakvismus, dále příčiny, průběh a důsledky těchto konfliktů. Poté porovnat situaci protestantů před a po válkách a to v obou zemích samostatně. A nakonec zhodnotit jaký vliv měly války na světovou politiku a jestli se státy během válek vzájemně ovlivnily.cs
dc.format71 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofrfr
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthusitská revolucecs
dc.subjecthusitécs
dc.subjectčeské stavovské povstánícs
dc.subjectbílá horacs
dc.subjectzemě koruny českécs
dc.subjectnáboženské válkycs
dc.subjectbartolomějská noccs
dc.subjectprotestantics
dc.subjecthugenotics
dc.subjectkalvinismuscs
dc.titleNáboženské války ve Francii a v Českých zemíchcs
dc.title.alternativeWars of religion in France and Bohemiaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis is dedicated to two big religious war conflicts in European history, Hussite revolution and the Uprising of the Czech Estates, which escalated into the 30-year-war. And to huguenot wars in France, known mostly for the massacre of protestants, which happened on 24.August 1572 and is widely known as the St. Bartholomew's Day massacre. The target of this thesis is to describe and later compare calvinism and utraquism, the causes, the course and the consequences of these conflicts. Then to compare the protestant´s situation before and after the wars, and the comparison will be done for both countries individually. And finaly to assess the influence wars had on the world´s politics and if the countries influenced themselves during wars.en
dc.subject.translatedthe hussite revolutionen
dc.subject.translatedhussitesen
dc.subject.translatedthe uprising of the czech estatesen
dc.subject.translatedwhite mountainen
dc.subject.translatedthe countries of czech crownen
dc.subject.translatedwars of religionen
dc.subject.translatedst. bartholomew´s day massacreen
dc.subject.translatedprotesnatsen
dc.subject.translatedhuguenotsen
dc.subject.translatedcalvinismen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Marcela Zalohova.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Zalohova oponent.PDFPosudek oponenta práce709,96 kBAdobe PDFView/Open
Zalohova vedouci.PDFPosudek vedoucího práce678,19 kBAdobe PDFView/Open
Zalohova obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce502,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24886

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.