Title: Návrh principu zásobování a skladové kapacity
Other Titles: The proposal of principle supplying and storage capacity
Authors: Vránek, Pavel
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Miller Antonín, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25219
Keywords: zásobování;layout;systém řízení;prostorové uspořádání;hmotný tok
Keywords in different language: supplying;layout;system management;spatial organization;material flow
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem nového systému zásobování skladu ve společnosti MEA Metal Applications s.r.o.. V teoretické části práce jsem se zaměřil na teorii spojenou s prostorovým uspořádáním a na systémy řízení zásob. Praktická část obsahuje analýzu kapacit a hmotných toků v podniku, ověření prostorového uspořádání skladu. Práce dále obsahuje návrh nového systému zásobování, který byl vytvořen ve 3 variantách. Poslední částí práce je zhodnocení jednotlivých variant a zvolení nevýhodnější varianty, která byla firmě doporučena.
Abstract in different language: This work deals with a draft for a new system of a store supply in a MEA Metal Applications s.r.o. company. I focused the theoretical part on a theory associated with spatial arrangement and inventory control systems. The practical part contains an analysis of capacity and material flows in the company, verification of a store spatial arrangement. The work also includes a draft for a new supply system, which was created in a 3 variants. In the last part there is an evaluation of indiviual variants and optimal variant selection, which was recommended to the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pavel_VRANEK.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
posudek_BP_Vranek.PDFPosudek oponenta práce634,95 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_BP_Vranek.PDFPosudek vedoucího práce399,09 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _BP_Vranek.PDFPrůběh obhajoby práce240,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25219

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.