Title: Kapacitní vytížení lakovací linky a její prostorové uspořádání
Other Titles: Capacity utilization of the painting line and its layout
Authors: Polena, Antonín
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kunžwart Jan, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25220
Keywords: lakovací linka;layout;materiálový tok;sankeyův diagram
Keywords in different language: painting line;layout;material flow;sankey diagram
Abstract: Tato práce řeší problematiku prostorového uspořádání a vložení nové lakovací linky do prostoru stávající lakovny ve firmě INOTECH ČR, spol. s r.o. Teoretická část je zaměřena na popis aktuálního stavu lakovny a stávajících lakovacích linek, na problematiku prostorového řešení, zásobování lakovacích linek, návrhy prostorového řešení v prostoru lakovny a finální umístění nové lakovací linky .
Abstract in different language: This paper is studying the proposal of the layout and placing additional painting line in the space of existing paint shop in the facility of company INOTECH ČR, ltd. The theory part is focused on the current state of the existing paint shop and the painting lines, layout solutions issues, supplying the painting lines, designing the paint shop layout solution in the facility and final location of the new painting line.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2015_2016_AP.pdfPlný text práce6,04 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_BP_Polena.PDFPosudek oponenta práce344,81 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_BP_Polena0001.PDFPosudek vedoucího práce408,58 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _BP_Polena.PDFPrůběh obhajoby práce199,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25220

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.