Title: Uplatnění a rozvoj společenské odpovědnosti podniku
Other Titles: Applying and development of corporate social responsibility
Authors: Koudelová, Lucie
Advisor: Horejc Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Ottová Michaela, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25222
Keywords: společenská odpovědnost podniku;stakeholders;ekonomický pilíř;environmentální pilíř;sociální pilíř
Keywords in different language: corporate social responsibility;stakeholders;economic pillar;environmental pillar;social pillar
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá tématem společenské odpovědnosti podniku. V práci jsou představeny důležité pojmy, které slouží pro lepší pochopení této problematiky. Je popsána obecná charakteristika včetně výhod a nevýhod, které mohou v průběhu implementace nastat. Práce je rozšířena o názorný příklad ve vybraném průmyslovém podniku.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the topic of corporate social responsibility. The work introduces the important concepts for better issues understanding. It is described the general characteristics including advantages and disadvantages that may happen during implementation. The thesis is extended by an illustrative example of the selected industrial company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lucie_Koudelova_2016.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_BP_Koudelova.PDFPosudek vedoucího práce288,38 kBAdobe PDFView/Open
posudek_BP_Koudelova.PDFPosudek oponenta práce518,31 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _BP_Koudelova.PDFPrůběh obhajoby práce231,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25222

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.