Title: Systém pro zaskladňování pomocí rozšířené reality
Other Titles: Augmented reality system for warehouse storing
Authors: Štilip, Ondřej
Advisor: Hořejší Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Raška Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25224
Keywords: rozšířená realita;sklad;algoritmy pro hledání cesty;systém pro zaskladňování
Keywords in different language: augmented reality;warehouse;pathfinding algorithms;warehouse storing system
Abstract: Cílem této bakalářské práce je představení a popis rozšířené reality, jejího potenciálu v průmyslovém inženýrství a především ukázka možnosti jejího využití ve skladovém hospodářství. Výsledkem je systém pro navigaci ve skladu pomocí rozšířené reality, který vybere vhodnou cestu k cílovému stanovišti.
Abstract in different language: The scope of this bachelor thesis is to introduce the augmented reality and describe its potential in industrial engineering and especially in the warehouse management. The result of this work is a system for navigation in a warehouse using the augmented reality, which will help with choosing the proper way to the target position.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Ondrej_Stilip.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_BP_Stilip.PDFPosudek vedoucího práce416,49 kBAdobe PDFView/Open
posudek_BP_Stilip.PDFPosudek oponenta práce604,12 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _BP_Stilip.PDFPrůběh obhajoby práce240,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25224

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.