Title: Měření intenzity hluku a osvětlení v průmyslovém podniku
Other Titles: Measurement of noise and light intensity in industrial company
Authors: Pitoňák, Marek
Advisor: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Görner Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25225
Keywords: pracovní prostředí;průmyslový podnik;hluk;osvětlení;hlukoměr;luxmetr
Keywords in different language: working environment;industrial company;noise;lighting;sound-level meter;luxmeter
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na měření fyzikálních parametrů prostředí, konkrétně na měření hluku a osvětlení ve vybraném průmyslovém podniku. Měřící technika a software byly od firmy Extech. Měření probíhalo podle platných norem.
Abstract in different language: This Bachelor's thesis deals with measuring of environmental parameters in industrial company, concrete with noise and lighting measurement. Measuring instruments were from Extech Instruments Corporation. Measuring was according to valid standards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pitonak_2016_TISK.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_BP_Pitonak.PDFPosudek vedoucího práce488,51 kBAdobe PDFView/Open
posudek_BP_Pitonak.PDFPosudek oponenta práce550,69 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _BP_Pitonak.PDFPrůběh obhajoby práce270,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25225

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.