Title: Vliv deformace na korozní odolnost kovových materiálů
Other Titles: The influence of deformation on the corrosion properties of the material
Authors: Nováková, Michaela
Advisor: Kříž Antonín, Prof. Dr. Ing.
Referee: Strejcius Josef, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25230
Keywords: koroze;deformace;zbytkové napětí;korozní vlastnosti;potenciostat
Keywords in different language: corrosion;deformation;residual stress;corrosion properties;potentiostat
Abstract: V rámci této diplomové práce je hodnocen vliv deformace na korozní vlastnosti materiálu. Cílem práce bylo pozorování změn korozních vlastností vlivem různých tahových napětí. Experimentální část je zaměřena na korozní vlastnosti oceli 1.4301 a titanu GRADE 2. Měření jsou prováděna potenciostatem, umožňující měření změny potenciálu časem i změnou elektrického proudu.
Abstract in different language: The diploma thesis discuss the influence of deformation on the corrosion properties of the material. The aim was monitoring of changes corrosion properties due to different tensile stresses. Experimental part was focused on corrosion propertios of steel 1.4301 and titanium. Experiment is executed by the potentiostat, which can measure potential changes over time and current.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Novakova.pdfPlný text práce3,61 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Novakova.pdfPosudek vedoucího práce427,78 kBAdobe PDFView/Open
OP_Novakova.pdfPosudek oponenta práce580,46 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Novakova.pdfPrůběh obhajoby práce263,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25230

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.