Title: Návrh a ověření postupů tepelného zpracování materiálů používaných v energetice dle požadovaných vlastností
Other Titles: Design and verification of heat treatment cycle for materials used in energy industry accorsig to required properties
Authors: Michálek, Martin
Advisor: Hájek Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Hála Miroslav, Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25232
Keywords: tvárná litina;tepelné zpracování;ferit;perlit;gjs 600;tvrdost;hb 10/3000;kontinuálně lité tyče.
Keywords in different language: ductil iron;heat treatment;ferite;perlit gjs 600;hardness;hb 10/3000;continual cast bars
Abstract: Tato práce se zaměřuje na tepelné zpracování tvárné litiny. Cílem této práce je dosáhnout požadovaných vlastností tvárné litiny po navrženém režimu tepelného zpracování. Navržený režim tepelného zpracování má snížit tvrdost litiny a poměr feritu a perlitu v matrici zachovat v požadovaném poměru.
Abstract in different language: This diploma work is about heat treatment of Ductil iron. The aim of this work is reach required properties of ductil iron after designed heat treatment cycle. The aim of designed heat treatment cycle is reduce hardness of ductil iron and have ferit and perlit ratio in metal matrix in required values.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Michalek.pdfPlný text práce4,64 MBAdobe PDFView/Open
OP_Michalek.pdfPosudek oponenta práce875,25 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Michalek.pdfPosudek vedoucího práce430,93 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Michalek.pdfPrůběh obhajoby práce263,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25232

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.