Title: Přestavba jednoúčelového stroje na experimentální víceúčelové zařízení
Other Titles: Reengineering of a special purpose machine to an experimental multipurpose machine
Authors: Majer, Michal
Advisor: Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Žídek Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25244
Keywords: konstrukce;návrh přestavby;lisovací zařízení;víceúčelové strojní zařízení;experimentální lis;cad;mkp
Keywords in different language: structure;reengineering;press machine;multipurpose machine;experimental press;cad;fem
Abstract: Diplomová práce obsahuje popis konstrukce a funkce původního jednoúčelového lisovacího zařízení. Nejdůležitější částí je návrh přestavby hlavních komponent stroje. Takto vzniklá hrubá stavba navrženého zařízení je podrobena kontrolnímu výpočtu pomocí MKP. Dále je součástí diplomové práce popis přepracování nebo přizpůsobení všech ostatních subsystémů stroje s ohledem na navrženou hrubou stavbu stroje. Výsledkem diplomové práce je návrh nového experimentálního univerzálního lisu.
Abstract in different language: The thesis includes description of structure and function of initial special purpose press machine. The main task is a reengineering of the main components of the machine. The new rough construction of designed machine is subjected to control FEM simulation. Next part of the thesis is a description of reworking and adaptation of all machine's subsystems with respect to the rough construction of designed machine. The result of the thesis is a new design of an experimental multipurpose press machine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-MAJER_LIS.pdfPlný text práce28,42 MBAdobe PDFView/Open
Majer - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce700,23 kBAdobe PDFView/Open
Majer - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce711,45 kBAdobe PDFView/Open
Majer.pdfPrůběh obhajoby práce310,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25244

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.