Title: Dvoupodlažní elektrická jednotka pro příměstskou dopravu
Other Titles: Double-deck EMU for suburban transport
Authors: Macher, Petr
Advisor: Heller Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Karel Michal, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25257
Keywords: hrubá stavba;koncepce;konstrukce;nástupní modul;svar
Keywords in different language: car body;concept;construction;boarding module;weld
Abstract: Práce se zabývá návrhem koncepce dvoupodlažní jednotky pro příměstskou dopravu, která se oproti běžným jednotkám liší nástupním modulem. Z výsledné koncepce je provedena studie jednoho z vozů, jejíž součástí je typový výkres a návrh konstrukce hrubé stavby. Skříň vozidla je na závěr ověřena pevnostním výpočtem.
Abstract in different language: The dissertation deals with the conception project of the Double-deck EMU for suburban transport which differs in the boarding module from common units. From the resulting conception, the study of a vehicle which includes the characteristic drawing and the construction project of the car body, is carried out. The vehicle crate is checked by the calculation of strength.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Petr Macher.pdfPlný text práce6,13 MBAdobe PDFView/Open
Macher - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce802 kBAdobe PDFView/Open
Macher - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Macher.pdfPrůběh obhajoby práce295,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25257

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.