Title: Autonomní robot pro manipulaci s krmivem ve stáji
Other Titles: Autonomous robot for manipulation with feed in a stable
Authors: Švec, Jan
Advisor: Čermák Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Hrdlička Filip, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25295
Keywords: autonomní robot pro přihrnování krmiva;přihrnovač krmiva
Keywords in different language: autonomous robot for manipulation with feed in a stable;feed pusher
Abstract: Bakalářská práce se zabývá automatizací procesů ve stájích pro živočišnou výrobu hlavně za pomoci autonomních robotů. V teoretické části jsou prozkoumány stupně automatizace hlavních činností ve stáji, vývoj přihrnovací techniky a porovnání vyráběných autonomních přihrnovačů krmiva. Dále se práce zabývá rámcovým návrhem robotického přihrnovače.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with automating processes in stables for livestock mainly with the help of autonomous robots. The theoretical part explores the degree of automation of the main activities in the stable, the development of the feeding techniques, and the comparisons of manufactured autonomous feeders. Furthermore, the work deals with the framework proposal of the robotic feeder.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jan_Svec_Autonomni_robot_pro_prihrnovani_krmiva.pdfPlný text práce3,71 MBAdobe PDFView/Open
Svec - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce734,05 kBAdobe PDFView/Open
Svec - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce710,5 kBAdobe PDFView/Open
Svec.pdfPrůběh obhajoby práce310,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25295

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.