Title: Modelování místních tlakových ztrát v prostředí CFD FLUENT, verifikace modelu
Other Titles: Modeling local pressure dropp in environment FLUENT CFD, model verification
Authors: Mištera, Josef
Advisor: Gášpár Roman, Ing.
Referee: Kňourek Jindřich, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25311
Keywords: cfd;ansys;fluent;tlakové ztráty;numerická simulace
Keywords in different language: cfd;ansys;fluent;pressure drop;numerical simulation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tlakovými ztrátami v potrubí. Zaměřuje se na jejich teoretický popis a analytický výpočet. Dále bylo podrobněji zpracováno modelování tlakových ztrát vyvolané vloženým porézním médiem v softwaru Ansys Fluent. Na závěr práce byly provedeny praktické úlohy tlakových ztrát analyticky a numericky.
Abstract in different language: This thesis deals with pressure losses in the pipeline. It focuses on the theoretical description and analytical calculation. It was further elaborated in detail modeling of pressure loss due embedded in porous media software Ansys Fluent. At the conclusion of the work were carried out practical tasks pressure losses analytically and numerically.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_MISTERA.pdfPlný text práce2,98 MBAdobe PDFView/Open
Mistera - hodnoceni BP.pdfPosudek vedoucího práce332,19 kBAdobe PDFView/Open
Mistera - OP BP.pdfPosudek oponenta práce534,68 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP Mistera.pdfPrůběh obhajoby práce202,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25311

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.