Název: Zpracování bioptického vzorku zmrazovací technikou
Další názvy: Frozen section biopsy - material, methods and interpretation
Autoři: Szöke, Michal
Vedoucí práce/školitel: Slunečko Robert, MUDr.
Oponent: Kott Otto, MUDr. CSc.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25445
Klíčová slova: histologie;histologická technika;biopsie;zmrazovací technika;kryostat;tkáně;histologické barvení;mikrotom;peroperační vyšetření
Klíčová slova v dalším jazyce: histology;histological technics;biopsy;frozen section;cryostat;tissues;histology staining;microtome;intra-operative frozen section
Abstrakt: Tato bakalářská práce posuzuje limity peroperačního vyšetření a porovnává jejich výhody a nevýhody oproti zpracování tkáně z parafínového bločku v souvislosti s vyšetřovanou tkání a diagnózou. V rámci šetření se objevila 4% neshoda výsledků z biopsie zpracované zmrazovací technikou, která byla následně podrobně rozebrána. Práce popisuje základní histologickou problematiku, fyziologickou a následně patologickou stránku věci. Důraz je kladen také na laboratorní postupy zpracování tkání v histopatologické laboratoři.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis reviews the limits of intra-operative examination and compares their advantages and disadvantages with processing of paraffin embedded tissue with regard to examined tissue and diagnosis. During the examination, a discrepancy of 4% of frozen section biopsy results was revealed and consequently thoroughly analyzed. The thesis describes the fundamental questions of histology, followed by physiological and subsequently pathological point of view. Laboratory procedures of tissue processing in histopathological laboratories are also emphasized.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTB) / Bachelor´s works (DTB)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
szoke_bp.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Szoke_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Szoke_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Szoke.pdfPrůběh obhajoby práce611,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25445

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.