Název: Stanovení specifických IgE - porovnání používaných metod
Další názvy: Determination of specific IgE - comparison of methods used
Autoři: Voříšková, Dagmar
Vedoucí práce/školitel: Gorčíková Jitka, Ing.
Oponent: Černý Radim, Prof. MUDr. CSc.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25446
Klíčová slova: immulite;immunocap;immunocap isac;alergie;imunologie;protilátky;antigeny;metody
Klíčová slova v dalším jazyce: immulite;immunocap;immunocap isac;allergy;immunology;antibodies;antigens;methods
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o třech metodách užívaných v imunologických laboratořích, tedy Immulite 2000, ImmunoCAP 250 a ImmunoCAP ISAC. V teoretické části je popsána obecná imunologie, uvedení do problematiky alergií a upřesnění protilátek, konkrétně rozdělení do jednotlivých tříd imunoglobulinů a jejich popis. Praktická část se pak zabývá zmiňovanými metodami, jejich vlastnostmi a faktory, které ovlivňují výsledky vyšetření.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work discusses three methods used in immunological laboratories, meaning Immulite 2000, ImmunoCAP 250 and ImmunoCAP ISAC. In the theoretical part is described basic immunology, introduction to the topic of allergies and specification of antibodies, particularly divergence of immunoglobulins into specific classes and description of them. The practical part is dealing with methods mentioned, their attributes and factors affecting examination results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTB) / Bachelor´s works (DTB)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace voriskova.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Voriskova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Voriskova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Voriskova.pdfPrůběh obhajoby práce609,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25446

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.